Zprávy Kommisse pro Přirodovědecké Prozkoumáni Moravy, Oddělení Botanické. Brno : [s.n.], 4.1906/07(1907) - 6.1910
 

Zprávy Kommisse pro Přirodovědecké Prozkoumáni Moravy, Oddělení Botanické