Nerthus / Yucca / Von A. Sliwa, 1901
 

NerthusBd. 3 (1901)26Yucca