Nerthus / Aristolochia elegans / Anonym, 1901
 

NerthusBd. 3 (1901)39Aristolochia elegans