/ Joseph Perles. . In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Jg.17 (1868) H. 6
 

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums17 (1868)Heft 6David Cohen de Lara's rabbinisches Lexicon Kheter Khehunnah