/ Joseph Perles. . In: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Jg.17 (1868) H. 7
 

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums17 (1868)Heft 7David Cohen de Lara's rabbinisches Lexicon Kheter Khehunnah