Marc Chagall / Louis Lozowick. In: Menorah
 

Menorah1925Heft 1 (Januar 1925)Marc Chagall