Menorah / Ephraim Salman Margulies [Illustration] : Aus: Beth Efraim / Efroim Salomon ben Menachem Manne Margalioth, 1927
 

Menorah1927Heft 2 (Februar 1927)Ephraim Salman Margulies [Illustration]