Menorah / Zebi Hirsch Chajes an Salomo Rosenthal [Illustration] : (Autograph) / Zebii Hirsch Meir Chajes, 1927
 

Menorah1927Heft 2 (Februar 1927)Zebi Hirsch Chajes an Salomo Rosenthal [Illustration]