Menorah : jüdisches Familienblatt für Wissenschaft, Kunst und Literatur : , H. 11. Jakob Josua, Verf. d. "Pene Jehoschua" [Illustration]. Wien / Jakob Josua ben Zebi Hirsch Falk. 1927
 

Menorah1927Heft 11 (November 1927)Jakob Josua, Verf. d. "Pene Jehoschua" [Illustration]