Menorah / Frau auf der Strasse [Illustration] : (Gemälde) / Fred Taubes, 1929
 

Menorah1929Heft 1 (Januar 1929)Frau auf der Strasse [Illustration]