/ N. H. . In: Menorah. Jg. (1929-05) H. 5-6
 

Menorah1929Heft 5-6 (Mai 1929)Harry Kemp, Johnny, Vagabund des Lebens [Rezension]