. . In: Jeschurun. Jg. (1887-02-03) H. 5
 

Jeschurun1887Heft 5 (3.2.1887)An den Gestaden des Schilfmeeres - an dem Ufer des Kischon