. . In: Jeschurun. Vol. (1887-02-03) Issue 5
 

Jeschurun1887Heft 5 (3.2.1887)An den Gestaden des Schilfmeeres - an dem Ufer des Kischon