Aus der Geschichte der Juden Württembergs im Mittelalter : (Geschichte Württembergs von Paul Friedrich Stälin). In: Jeschurun
 

Jeschurun1887Heft 8 (24.2.1887)Aus der Geschichte der Juden Württembergs im Mittelalter