Adar : Sachor. Purim. Paraschath Parah. In: Jeschurun