. . In: Jeschurun. Jg. (1855-07) H. 10
 

Jeschurun1854-1855Heft 10 (Juli 1855)Nachklang des Schawuothfestes