Nachklang des Schawuothfestes. In: Jeschurun
 

Jeschurun1854-1855Heft 10 (Juli 1855)Nachklang des Schawuothfestes