. . In: Jeschurun. Vol. (1868-07) Issue 10-12
 

Jeschurun1867-1868Heft 10-12 (Juli 1868)Die Rabbinerversammlung zu Kassel