/ Isaak Hirsch. . In: Jeschurun. Vol. (1883-04-19) Issue 16-17
 

Jeschurun1883Heft 16-17 (19.4.1883)Aus den Memoiren eines Bettlers