. . In: Jeschurun. Jg. (1883-10-25) H. 43
 

Jeschurun1883Heft 43 (25.10.1883)Der Prozeß wegen des Synagogenbrandes in Neustettin