. . In: Jeschurun. Jg. (1883-11-01) H. 44
 

Jeschurun1883Heft 44 (1.11.1883)Der Prozeß wegen des Synagogenbrandes in Neustettin