. . In: Jeschurun. Jg. (1883-11-08) H. 45
 

Jeschurun1883Heft 45 (8.11.1883)Der Prozeß wegen des Synagogenbrandes in Neustettin