Ein neues Tisza-Eszlar im Trencziner Komitate. In: Jeschurun
 

Jeschurun1885Heft 17 (23.4.1885)Ein neues Tisza-Eszlar im Trencziner Komitate