Bikkūrē hā-'ittīm /
 

Bikkūrē hā-'ittīm1823 - תקפ״ד