Bikkūrē hā-'ittīm /
 

Bikkūrē hā-'ittīm1824 - תקפ״ה