Bikkūrē hā-'ittīm /
 

Bikkūrē hā-'ittīm1825 - תקפ״ו