Bikkūrē hā-'ittīm /
 

Bikkūrē hā-'ittīm1829 - תק״ץ