Stern, Abraham: Recenzya dzieła pod tytułem : "Slownik Hebrayski i pokrew: dyalektami arab: chald: i syryackim, po krótce obiasniony; przez A. L. Chiarini ... z textu Lacińskiego przełozył P. Chlebowski [...]. Warszawie : Baryckiego, 1830
Inhalt