Joodsche geleerde Genootschappen / door S. Seeligmann. Amsterdam 1920
Inhalt