Joodsche geleerde Genootschappen / door S. Seeligmann. Amsterdam, 1920
Inhalt