Chronologisch handboekje voor de geschiedenis der Israeliten van de schepping der wereld tot op onzen tijd / uit de deloofwaardigste bronnen bearb. door S. I. Mulder. Amsterdam : Belifante & de Vita