Ágoston Péter zaidó tudománya / irta Blau Lajos. Budapest : Magyar Könyvnyomda és Kisdóvállalat R. T. 1917
Inhalt