Iets over den Amsterdamschen opperrabbijn Salomo Aylion en eenigen zijner familieleden / door J. S. Da Silva Rosa. 1913
Inhalt