De beide oudste hebreeuwsche bijbeluitgaven van Amsterdam / [Jac. Zwarts]. [ 's-Gravenhagen] : [Nijhoff], [1926]
Inhalt