Herz Homberg i szkoły Józefińskie dla Zydów w Galioyi : (1787-1806) ; Studyum historyczne / Majer Bałaban. Lwów : Kadimah, 1906
Inhalt