Urkunder till judarnas historia i Sverige / av Hugo Valentin. Stockholm : Bonnier 1924
Inhalt