Gamla judiska gravplatser i Stockholm / [Vorr.[[Elektronische Ressource]] : Ragnar Josephson]. Stockholm : Judiska Litteratursamfundet, 1927
Inhalt