Belinfante, Moses Cohen: Geschenk voor de israelitische jeugd : . Handelende over de plegtigheden, gebeden enz. / meerendeels door M. C. Belinfante. 's Gravenhage. 's Gravenhage : Belinfante, 1834