Belinfante, Moses Cohen: Geschenk voor de israelitische jeugd / Handelende over de plegtigheden, gebeden enz., 1834