lets over eenige Joodsche Bezienswaardigheden te Frankfort A/Main / door J. S. Da Silva Rosa. Amsterdam, 1920
Inhalt