Een godsdienstdispuut te Amsterdam in het begin der 17de eeuw / door L. Hirschel. Amsterdam : Hertzberger, 1929
Inhalt