Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304 - 1868) / Majer Bałaban. Kraków : Izraelicka Gmina Wyznaniowa