Reshit ḥokhmahראשית חכמה : Joodsche godsdienstleer voor de jeugd ; cursus 1 - 3 / door L. Wagenaar. Amsterdam : van Crefeld