Alexandriai Philo Jelentése a Caius Caligulánál járt küldöttségröl. Legato ad Caium / görögböl fordította Schill Salamon. Budapest : Franklin Társulat 1896