Alexandriai Philo Jelentése a Caius Caligulánál járt küldöttségröl. Legato ad Caium / görögböl fordította Schill Salamon. Budapest : Franklin Társulat, 1896