A tsidók története Sopronban : a legrégibb idöktöl a mai napig / irta Pollák Miksa. Budapest : Izr. Magyar Irodalmi Társulat, 1896