Rasi : élete és müködése / irta Wellesz Gyula. Budapest : Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1906