Tompa Mihály és a Biblia / irta Pollák Miksa. Budapest : Izraelita Magyar Irodalmi Társulat 1912