Agende for det mosaiske Troesaamfunde Synagoge i Kjöbenhavn til Brug ved Gudstjenesten og andre høitidelige Leiligheder / udarb. af A. A. Wolff. Kjöbenhavn : Robert, 1833
Inhalt