Mededeelingen over Hechaloets-Werk in Nederland / door R. Cohen, 1919