Lemans, Moses: Hebreeuwsch-Nederduitsch Handwoordenboek : voorafgegaan van eene spraakkunstige handleiding ... : / door M. Lemans en S. I. Mulder. Amsterdam. Amsterdam : van Embden {[u.a.], 1831