Lemans, Moses: Hebreeuwsch-Nederduitsch Handwoordenboek / , 1831