Katechizm religijno-moralny dla Izraelitów / A. Buchner. [...] przetlumaczony na jezyk polski przez J. Rosenbluma, 1836
Content