Mindeskrift i anledning af hundredaarsdagen for anordningen af 29. marts 1814 en fremstelling af jødiske rets-og livsforhold i udland og indland navnlig [...] : med an samling arkivalia / Julius Salomon og Josef Fischer. Udgivet af Danmark Loge u. O. B. No. 712. København : Danmark Loge, 1914
Inhalt