Bałaban, Majer: Dzieje Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304 - 1868) / (1304 - 1655), 1912
Content