De Hoogduitsche Joden in 's-Gravenhage van af hunne komst tot op heden / door D. S. van Zuiden. Den Haag : Levisson, 1913